logo

Öğrenci Motivasyonu

team 386673 640 640x430 - Öğrenci Motivasyonu

Öğrenci motivasyonu, hem öğretmenlerin hem de velilerin dikkat etmeleri gereken çok önemli bir husustur. Çünkü öğrencinin sınavlardan ve derslerden başarılı olması için bilgiye ihtiyacı olduğu kadar motivasyona da ihtiyaçları bulunmaktadır. Eğer bir öğrencinin motivasyonu düşükse bilgilere hakim olsa da başarısız olabilir. Bu nedenle hem veliler hem de öğretmenler, öğrencilerin motivasyonlarını yükseltmek için çalışmalıdır. Bu yazımızda da hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler için öğrenci motivasyonu nasıl arttırılır onu inceleyeceğiz.

Öğretmenler, Öğrenci Motivasyonunu Arttırmak İçin Ne Yapmalı?

Eğer bir öğretmen, öğrencilerini motivasyonel anlamda doyuramıyorsa öğrencilerin ders konusunda başarısız olması muhtemeldir. Özellikle de öğrencilerin derslere odaklanması ve derslere aktif katılım göstermeleri için motivasyon seviyelerinin yüksek olması lazımdır. Çünkü motivasyon, bir eylemi gerçekleştirmek için var olan arzu ve gücü içerisinde barındırır. Motivasyonu çok yüksek olan bir öğrenci, kendine olan güvenini arttırır ve daha azimlidir. Düşük motivasyonlu öğrenciler ise yeni bilgiler öğrenmek için isteksiz ve hevessiz olurlar. Ek olarak edinmek istedikleri bilgilerde bile konsantrasyon problemleri yaşarlar ve hem derslere hem de sınavlara tam kapasite olarak yüklenemezler.

Öğretmenler ilk olarak öğrencilerin motivasyon seviyelerini yükseltmelidir. Bunu da demokratik öğretmen tutumuyla yapabilir. Eğer baskıcı bir tutum içerisinde olursa öğrenciler tüm motivasyonlarını kaybedebilir ve sadece ceza almamak için zoraki olarak ders dinler ve ödev yaparlar. Ancak öğretmenler öğrencilerin motivasyonlarını yükseltirse öğrenciler dersi canla başla dinleyecektir. Bunun için öğrencilere yönelik sunumlar ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Ek olarak öğrencilerle kurulacak olan samimi diyalog, öğrencilerin motivasyonlarını arttırabilir ve zaman zaman yapılan okul dışı öğretim faaliyetleriyle öğrenci motivasyonu yükseltilebilir. Öğretmenler ek olarak ceza ve şiddet gibi eylemlerden kaçınmalı ve öğrencilerine karşı ilgili bir tutum içerisinde olmalıdır.

Veliler, Öğrenci Motivasyonunu Arttırmak İçin Ne Yapmalı?

Veliler ise öğrenci motivasyonunu arttırma konusunda ikinci önemli faktördür. Özellikle de ev ortamında öğrencilerin derslerinde ve proje ödevlerinde veliler rehber görevi görerek öğrencilere yardımcı olabilirler. Öğrenciler bu sayede birileri bana destek çıkıyor düşüncesiyle yaptıkları işte daha ilgili olurlar. Buna ek olarak öğrencilerin ders çalışmaları ve test çözmeleri ödüllerle pekiştirilmelidir. Örnek olarak günde 100 soru çözen öğrenciye velisi bir çikolata alabilir ya da “Aferin, böyle devam edersen istediğin bölümü rahatlıkla kazanabilirsiniz.” gibi motivasyonel cümleler kurulabilir. Sonuçta özellikle de sınav dönemlerinde öğrenciler pozitif cümleler duymak isterler ve bu süreçte tek olmamaları gerekmektedir. Tek başına çabalayan öğrenci, yaptıklarını kimseye gösteremeyince yeteri kadar desteklenmediklerini düşünürler ve çalışmalarının hızını düşürürler.

Veliler özellikle de öğrencilerin motivasyonlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmalıdır. Bu eylemlere örnek olarak ceza ve sorumsuz veli davranışları örnek gösterilebilir. Öğrenci, ödevlerini yapmadığında ya da derslere odaklanmadığında onlara sorun odaklı değil de çözüm odaklı yaklaşılmalıdır. Sınavlarda alınan düşük notlar cezalandırılmamalı, yükseltildiğince ödüller vaat edilmelidir. Çünkü öğrenci çalıştığı halde düşük alıyorsa ya sınav kaygısı vardır ya da yeteri kadar motive değildir. Velilerin yaptığı bir diğer yanlış da öğrencilerin yaptıklarını görmezden gelmektir. Sorularını çözen, sınavlardan yüksek alan öğrenciler, velileri onları desteklediğinde bu davranışlarını aynı motivasyonla sürdürür. Ancak öğrenciler bu başarılarına karşı bir geri dönüt alamazlarsa yaptıklarının görülmediğini düşünerek aşağılık kompleksine kapılabilirler.

Öğrenciler, Kendi Motivasyonlarını Arttırmak İçin Ne Yapmalı?

Öğrencilerin motivasyonlarının yükseltilmesinde en önemli faktör ise yine öğrencilerin kendileridir. Öğrenciler ilk olarak potansiyellerini bilmeli ve kendilerini tanımadılıdır. Bu sadece mevcut yetenekleri sayesinde kendilerine gerçekçi hedefler koyarlar. Öğrencilerin sınavlar veya ödevler konusunda program yapmaları oldukça önemlidir. Özellikle de sınav haftalarında öğrenciler kendilerine esnek ve ödül içerikli programlar yapmalıdır. Eğer bu programları kendileri yapamazlarsa okullarının rehberlik servislerinden program alabilirler. Bu program özellikle de esnek olmalıdır çünkü katı programlar aksatıldıkları zaman her bir görev üst üste biner ve öğrenciler paniğe kapılır. Halbuki esnek programlarda öğrenciler o günkü programı eksik yaptıkları zaman yarına telafi edebilirler. Böylece daha fazla motive olurlar.

Öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak için ek olarak bu üç grup birbiriyle sıkı iletişim içerisinde olmalıdır. Eğer öğrenciler, sorunlara sahipseler bunları hem aileleriyle hem de öğretmenlerle paylaşmalıdır. Çekingen olan öğrenciler bu sorunları dile getirmekten kaçındıklarında bu sorunlar sınavlar ve derslerle kendilerini belli ederler. Bu durumda ise veliler ve öğretmenler, öğrencilerle sakince konuşup onların dertlerini dinlemelidir. Gerekirse de rehberlik servisine ya da psikoloğa yönlendirilmelidir. Çünkü depresyon, okul fobisi, sosyal zorbalık ve anksiyete gibi sorunlar, öğrencilerin motivasyonlarını yerle bir eder ve öğrencilerin hem derslere hem de sınavlara olan ilgisini azaltır.

Yorum Yazmak İstermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Yardımcı olabilir miyim?